Poppystamps Die - Stitched Oak Trio

Poppystamps Die - Stitched Oak Trio

$9.99
Add to Wishlist
Poppystamps Die - Stitched Oak Trio - Size: 1.2 x 2, 0.9 x 1.3, 0.7 x 1.1 inches (Works with 1869 Evangeline Snowflakes 1909 Boho Snowflakes)

Poppystamps Die - Stitched Oak Trio - Size: 1.2 x 2, 0.9 x 1.3, 0.7 x 1.1 inches (Works with 1869 Evangeline Snowflakes 1909 Boho Snowflakes)