Poppystamps Die - Tiny Polar Bears

Poppystamps Die - Tiny Polar Bears

$7.99
Add to Wishlist
Poppystamps Die - Tiny Polar Bears - Size: 0.5 x 0.8 inch standing polar bears, 0.7 x 0.4 inch walking polar bears (Works with 1908 Holly Berry Sprig)

Poppystamps Die - Tiny Polar Bears - Size: 0.5 x 0.8 inch standing polar bears, 0.7 x 0.4 inch walking polar bears (Works with 1908 Holly Berry Sprig)