Sizzix Framelits Die & Stamp Set By Katelyn Lizardi - Celebrate #3

Sizzix Framelits Die & Stamp Set By Katelyn Lizardi - Celebrate #3

$10.99
Sorry, this item has Sold Out, however...

Sizzix Framelits Die and Stamp Set By Katelyn Lizardi - Celebrate #3 - Product - Dimensions - 2 3/8inch x 7/8inch - 1/2inch x 3/4inch - Includes - 3 Dies and a Stamp Set

Sizzix Framelits Die and Stamp Set By Katelyn Lizardi - Celebrate #3 - Product - Dimensions - 2 3/8inch x 7/8inch - 1/2inch x 3/4inch - Includes - 3 Dies and a Stamp Set