Sizzix Framelits Die & Stamp Set By Katelyn Lizardi - Sunny Pineapple

Sizzix Framelits Die & Stamp Set By Katelyn Lizardi - Sunny Pineapple

$10.99
Add to Wishlist
Sizzix Framelits Die and Stamp Set By Katelyn Lizardi - Sunny Pineapple - Product - Dimensions - 1inch x 2 1/4inch - 7/8inch x 3/8inch - Includes - 2 Dies and a Stamp Set

Sizzix Framelits Die and Stamp Set By Katelyn Lizardi - Sunny Pineapple - Product - Dimensions - 1inch x 2 1/4inch - 7/8inch x 3/8inch - Includes - 2 Dies and a Stamp Set