Sizzix Framelits Die & Stamp Set By Lynda Kanase - Birds Of A Feather

Sizzix Framelits Die & Stamp Set By Lynda Kanase - Birds Of A Feather

$20.99
Add to Wishlist
Sizzix Framelits Die and Stamp Set By Lynda Kanase - Birds Of A Feather - Design   Dimensions - 1inch x 2 3/4inch - 1/2inch x 1/8inch - Includes - 7 Dies and a Stamp Set

Sizzix Framelits Die and Stamp Set By Lynda Kanase - Birds Of A Feather - Design   Dimensions - 1inch x 2 3/4inch - 1/2inch x 1/8inch - Includes - 7 Dies and a Stamp Set