Sizzix Framelits Die & Stamp Set By Lynda Kanase - Toucan Sentiments

Sizzix Framelits Die & Stamp Set By Lynda Kanase - Toucan Sentiments

$20.99
Add to Wishlist
Sizzix Framelits Die and Stamp Set By Lynda Kanase - Toucan Sentiments - Design Dimensions - 2 7/8inch x 3 1/4inch - 3/4inch x 7/8inch - Includes - 7 Dies and a Stamp Set

Sizzix Framelits Die and Stamp Set By Lynda Kanase - Toucan Sentiments - Design Dimensions - 2 7/8inch x 3 1/4inch - 3/4inch x 7/8inch - Includes - 7 Dies and a Stamp Set